10 Ное 2023

Проект по Европейска програма - Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии

Наименование на проекта: Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии, ДБФП № BG-RRP-3.006-0427-C01 Краен получател: НЮ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Обща стойност: 512 100.00 лв., от които…